tehlikeli alan oyna oynayın, tehlikeli alan oyna ile eğlenin