silahlı gardiyan oynayın, silahlı gardiyan ile eğlenin