Kayu ve Arkadaşlarını Boya oynayın, Kayu ve Arkadaşlarını Boya ile eğlenin