İpe Çamaşır Asma oynayın, İpe Çamaşır Asma ile eğlenin