geleceğe bakış oyna oynayın, geleceğe bakış oyna ile eğlenin